Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Video mới

{{ x.Title }}

Danh sách video

{{ item.Title }}
  
  
  
ItemShortContent
  
  
Attachments
  
Edit
  
  
  
9Giới Thiệu Mặt Trận Tỉnh Bến Tre - ĐH Y Dược TP.HCM - Mùa Hè Xanh 2013
  
https://www.youtube.com/embed/onRDJqJnN8k /PublishingImages/2020-10/2020-10-28_130823_Key_28102020130503.jpgYeshttps://www.youtube.com/embed/onRDJqJnN8k
8Hội diễn Lân - Sư - Rồng Thành phố Bến Tre mở rộng lần III năm 2013
  
https://www.youtube.com/embed/RpWQ6OzA3G8 /PublishingImages/2020-10/2020-10-28_124000_Key_28102020125735.jpgYeshttps://www.youtube.com/embed/RpWQ6OzA3G8
7THPT Bến Tre - Phúc Yên giao lưu với học sinh malaysia
  
https://www.youtube.com/embed/YnJTWGJWSM8 /PublishingImages/2020-10/Capture_Key_28102020125353.PNGYeshttps://www.youtube.com/embed/YnJTWGJWSM8
6Họp mặt Hội đồng hương Bến Tre tại TP HCM năm 2013
  
https://www.youtube.com/embed/F6FnnCCSAR0 /PublishingImages/2020-10/2020-10-28_123113_Key_28102020122801.jpgYeshttps://www.youtube.com/embed/F6FnnCCSAR0
5Phóng sự món ngon Miền Tây
  
 /PublishingImages/2020-10/2020-10-28_120244_Key_28102020122237.jpgYeshttps://www.youtube.com/embed/Y0nvhYDDVz0