Sở Nông nghiệp và Phát triển​​ N​​​ông thôn tỉnh Bến Tre​

Địa chỉ: 26, đường 3 Tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Điện thoại:075 3822 101​​​​​

 ​​

​​