Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 06/04/2018, 14:15
Bình Đại – Phấn đấu năm 2018, tổng diện tích nuôi thủy sản giữ mức 18.000ha và tổng sản lượng thủy sản đạt 145.000 tấn
06/04/2018
Nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển của huyện, đầu tư phát triển thủy sản theo quy hoạch, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững, huyện Bình Đại triển khai kế hoạch phát triển thủy sản năm 2018. Qua đó đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên của từng vùng, góp phần p[hát triển ngành nghề thủy sản của huyện, tăng thu nhập kinh tế cuả người dân huyện...

Theo kế hoạch triển khai trên từng đối tượng thủy sản cụ thể, trong đó, đối với nuôi thủy sản nước mặn, lợ, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nuôi tôm theo đúng quy hoạch, đúng khung lịch thời vụ, khuyến cáo chọn thời điểm thả giống thích hợp cho từng vùng. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nhất là quảnh lý môi trường, dịch bệnh, kiểm tra việc sản xuất, di nhập giống, thả nuôi theo quy định, kiên quyết xử lý các  hành vi vi phạm, nhằm tạo ý thức chấp hành nghiêm trong nhân dân. Thực hiện khung lịch thời vụ nuôi tôm biển theo quy định. Tăng cường hoạt động kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra việc bơm tạp chất vào nguyên liệu thủy sản và kiểm tra chặt chẽ tại các cơ sở kinh doanh, mua bán thức ăn, con giống, thuốc thú y thủy sản, các cơ sở thu mua, chế biến nguyên liệu thủy sản. Thành lập 1 HTX nuôi tôm biển trên địa bàn xã Định Trung để từng bước tạo sự liên kết trong sản xuất.

 06042018_02.jpg

Chú trọng công tác kiểm tra chế biển thủy sản.

Gắn việc nuôi thủy sản với việc tổ chức lại sản xuất, củng cố và phát tích cực hoạt động của các Ban quản lý vùng nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nhất là quản lý môi trường, dịch bệnh thông qua quan trắc môi trường kịp thời khuyến cáo đến người nuôi.

 

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến ngư, khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất, quy trình kỹ thuật nuôi từng đối tượng phù hợp, từng vùng sinh thái, nhất là nuôi hai giai đoạn theo quy trình của Công ty CP.

 

Đối với nuôi thủy sản nước ngọt, huyện tiếp tục tăng cường quản lý nuôi tôm chân trắng trên địa bàn huyện. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình sản xuất có hiệu quả, an toàn và bền vững trong vùng ngọt hóa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp.

Riêng đối với khai thác thủy sản, huyện tuyên truyền các văn bản của Chính phủ về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Việt Nam, về hợp đồng lao động giữa chủ tàu và thuyền viên, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản. Triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, phổ biến Luật thủy sản 2017, các vấn đề liên quan đến cảnh báo của Châu Âu về khai thác cho ngư dan trên địa bàn huyện.

 

Phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Đại tăng cường công tác quản lý, kiểm soát  tàu cá và ngư dân hoạt động trên các vùng biển. Đảm bảo ngăn chặn, xử lý trường hợp tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và mua bán dầu không có giấy tờ hợp lệ, đảm bảo công tác kêu gọi tàu thuyền phòng tránh thiên tai, tìm kiềm cứu nạn, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tránh rủi ro xảy ra cho các hoạt động trên biển. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghiêm chủ trương của UBND tỉnh về tạm ngưng đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo.Tiếp tục thực hiện công tác vận động thành lập mới và củng cố hoạt động các tổ hợp tác khai thác thủy sản. Nâng chất lượng hoạt động của 2 làng nghề ở xã Bình Thắng và các hoạt động dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá. Hoạt động 3 nghiệp đoàn nghề cá ở 3 xã biển và nghiệp đoàn bốc xếp ở cảng cá Bình Đại.

 

Phấn đấu trong năm 2018, tổng diện tích nuôi thủy sản giữ mức 18.000ha, trong đó, nuôi tôm biển 14.000 ha, nuôi cá 450 ha, nuôi nghêu sò 2.935ha, nuôi tôm càng xanh 100 ha, nuôi thủy sản khác 515ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 145.000 tấn, trong đó, sản lượng thủy sản nuôi 65.000 tấn, sản lượng khai thác 80.000 tấn. Không để tàu cá của huyện khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.


Theo kế hoạch triển khai trên từng đối tượng thủy sản cụ thể, trong đó, đối với nuôi thủy sản nước mặn, lợ, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nuôi tôm theo đúng quy hoạch, đúng khung lịch thời vụ, khuyến cáo chọn thời điểm thả giống thích hợp cho từng vùng. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nhất là quảnh lý môi trường, dịch bệnh, kiểm tra việc sản xuất, di nhập giống, thả nuôi theo quy định, kiên quyết xử lý các  hành vi vi phạm, nhằm tạo ý thức chấp hành nghiêm trong nhân dân. Thực hiện khung lịch thời vụ nuôi tôm biển theo quy định. Tăng cường hoạt động kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra việc bơm tạp chất vào nguyên liệu thủy sản và kiểm tra chặt chẽ tại các cơ sở kinh doanh, mua bán thức ăn, con giống, thuốc thú y thủy sản, các cơ sở thu mua, chế biến nguyên liệu thủy sản. Thành lập 1 HTX nuôi tôm biển trên địa bàn xã Định Trung để từng bước tạo sự liên kết trong sản xuất.

 

Gắn việc nuôi thủy sản với việc tổ chức lại sản xuất, củng cố và phát tích cực hoạt động của các Ban quản lý vùng nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nhất là quản lý môi trường, dịch bệnh thông qua quan trắc môi trường kịp thời khuyến cáo đến người nuôi.

 

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến ngư, khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất, quy trình kỹ thuật nuôi từng đối tượng phù hợp, từng vùng sinh thái, nhất là nuôi hai giai đoạn theo quy trình của Công ty CP.

 

Đối với nuôi thủy sản nước ngọt, huyện tiếp tục tăng cường quản lý nuôi tôm chân trắng trên địa bàn huyện. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình sản xuất có hiệu quả, an toàn và bền vững trong vùng ngọt hóa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp.

Riêng đối với khai thác thủy sản, huyện tuyên truyền các văn bản của Chính phủ về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Việt Nam, về hợp đồng lao động giữa chủ tàu và thuyền viên, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản. Triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, phổ biến Luật thủy sản 2017, các vấn đề liên quan đến cảnh báo của Châu Âu về khai thác cho ngư dan trên địa bàn huyện.

 

Phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Đại tăng cường công tác quản lý, kiểm soát  tàu cá và ngư dân hoạt động trên các vùng biển. Đảm bảo ngăn chặn, xử lý trường hợp tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và mua bán dầu không có giấy tờ hợp lệ, đảm bảo công tác kêu gọi tàu thuyền phòng tránh thiên tai, tìm kiềm cứu nạn, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tránh rủi ro xảy ra cho các hoạt động trên biển. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghiêm chủ trương của UBND tỉnh về tạm ngưng đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo.Tiếp tục thực hiện công tác vận động thành lập mới và củng cố hoạt động các tổ hợp tác khai thác thủy sản. Nâng chất lượng hoạt động của 2 làng nghề ở xã Bình Thắng và các hoạt động dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá. Hoạt động 3 nghiệp đoàn nghề cá ở 3 xã biển và nghiệp đoàn bốc xếp ở cảng cá Bình Đại.

 

Phấn đấu trong năm 2018, tổng diện tích nuôi thủy sản giữ mức 18.000ha, trong đó, nuôi tôm biển 14.000 ha, nuôi cá 450 ha, nuôi nghêu sò 2.935ha, nuôi tôm càng xanh 100 ha, nuôi thủy sản khác 515ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 145.000 tấn, trong đó, sản lượng thủy sản nuôi 65.000 tấn, sản lượng khai thác 80.000 tấn. Không để tàu cá của huyện khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.


Tuyết Mai

Lượt người xem:   775
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn