Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 19/06/2020, 08:25
Thông báo Kết quả quan trắc môi trường (Đợt ngày 17/6/2020)
19/06/2020
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 12/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 02/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 08/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau

 

 

STT

 

Điểm quan trắc

 

Chỉ tiêu quan trắc
Bệnh Đốm trắng (WSSV)

Bệnh hoại tử gan tụy cấp

(AHPND)

Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV)

Độ kiềm
(mg/l)

60-180

Độ trong

(cm)

NH3

(mg/l)

< 0,3

H2S

(mg/l)

< 0,05

Nhiệt độ (0C)

Độ mặn

(‰)

pH

(7-9)

DO

(mg/l)

≥ 3,5

IHuyện Bình Đại

 

00/14 mẫu

 

00/14 mẫu

 

01/14 mẫu

        
01Vàm Vũng Luông(-)(-)+90320,070,0133015,67,64,5
02Bến Thủ(-)(-)(-)80300,070,02318,37,64,0
03Rạch Thanh niên(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
04Rạch 30/4(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
05Kênh Mương Đào(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
06Rạch Bến Đình(-)(-)(-)80350,0130,0093121,27,95,0
07Rạch Bình Trung(-)(-)(-)90320,0030,01296,07,34,5
08Rạch Kinh Ngang(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Mây(-)(-)(-)90270,0020,024313,07,04,5
10Rạch Bình Thắng(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Thôn Phát(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bà Mụ(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
13Rạch Cả Nhỏ(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
14Rạch Sáu Chiếm(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
IIHuyện Ba Tri

 

07/10 mẫu

 

01/10 mẫu

 

04/10 mẫu

        
01Rạch Ba Tri (Vĩnh An, An Đức)(-)(-)(-)802200,0033167,74
02Rạch Bà Bèo (An Hòa Tây)++(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
03Rạch Bà Hiền (Tân Thủy)+(-)+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
04Rạch Bắc Kỳ (An Thủy)(-)(-)(-)802200,0013177,75
05Rạch Đường Tắc (BảoThuận)+(-)(-)902000,00430,5137,64,5
06Rạch Đường Chùa (Bảo Thuận)+(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
07Rạch Xẻo Rạo (Bảo Thạnh)+(-)+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
08Rạch Nò (Bảo Thạnh)+(-)+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Rừng giá (An Đức)+(-)+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
10Rạch Tân Xuân(-)(-)(-)902500,001304,57,64
IIIHuyện Thạnh Phú05/11 mẫu01/11 mẫu03/11 mẫu        
01Vàm  Nước Chảy-An Thạnh+(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
02Cầu Sắt-An Thuận(-)(-)+85300,0070,025316,57,64,5
03Bến đò Cầu Ván++(-)90250,0020,00730,587,34
04Rạch Vàm Rỗng(-)(-)(-)90200,027031157,65,5
05Rạch Khâu Băng+(-)(-)90,5250,0030,00431,597,85
06Rạch Khém Thuyền(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
07Bến Cầu Dây - An Điền+(-)+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
08Rạch An Bường lớn - Mỹ An(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Giồng Đậu - An Nhơn(-)(-)(-)(/)(/)(/)

(/)

 

 

(/)(/)(/)(/)
10Rạch  Láng Cháy(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Vàm Hồ  - Giao Thạnh+(-)+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bến Đò Cây Me - Thạnh Hải(-)(-)(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)

 

Ghi chú:

(-): Mẫu không phát hiện thấy mầm bệnh.

+: Mẫu bị nhiễm bệnh.

(/): Không phân tích.

2. Khuyến cáo    

Qua kết quả quan trắc cho thấy tỷ lệ mẫu giáp xác tự nhiên bị nhiễm bệnh như sau:

* Bệnh đốm trắng: là (34,28%) cao hơn so với kỳ trước (8,33%). Cụ thể: huyện Bình Đại không bị nhiễm như kỳ trước, huyện Ba Tri (70%) cao hơn so với kỳ trước (0%), huyện Thạnh Phú nhiễm (45,45%) cao hơn so với kỳ trước (25%).

* Bệnh hoại tử gan tụy cấp: (5,71%)  giảm so với kỳ trước (11,11%). Cụ thể: huyện Bình Đại nhiễm (0%) giảm so với kỳ trước (14,28%), huyện Ba Tri  nhiễm (10%)  tương đương so với kỳ trước (10%) và huyện Thạnh Phú (9,09%) tăng so với kỳ trước (8,33%).

* Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu: là (22,85%) giảm so với kỳ trước (38,88%). Cụ thể: huyện Bình Đại 7,14% giảm so với kỳ trước (14,28%), huyện Ba Tri (40%) giảm so với kỳ trước 60% và huyện Thạnh Phú (27,27%) giảm so với kỳ trước (50%).

Qua kết quả phân tích mẫu thu trên địa bàn 03 huyện biển thì bệnh đốm trắng chỉ xuất hiện trên địa bàn huyện Ba Tri và Thạnh Phú, tăng rất nhiều so với kỳ trước. Bệnh hoại tử gan tụy cấp xuất hiện trên 02 huyện Ba Tri và Thạnh Phú nhưng ở mức độ rất thấp. Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu xuất hiện trên 03 huyện ở mức thấp. Hiện tại, đang đầu mùa mưa độ mặn đã giảm, nhiệt độ giảm nên người nuôi tôm biển cần tranh thủ thả giống những khu vực có điều kiện môi trường phù hợp, các bệnh nguy hiểm không xuất hiện. Tuy nhiên, người nuôi tôm biển cần chú ý:

- Tuyệt đối không được lấy nước trực tiếp vào ao nuôi từ các nguồn nước bị nhiễm bệnh; khi thật sự cần thiết nên lấy nước vào ao trữ lắng và chọn thời điểm con nước cường, lấy nước qua túi lọc và xử lý nước bằng chlorine trước khi cấp vào ao nuôi.

- Người nuôi tôm biển thả giống nên thả rải vụ, thả mật độ thưa để giảm chi phí và hạn chế rủi ro.

- Đối với những ao đang nuôi không có trải bạt bờ nên chú ý rải vôi bờ để hạn chế xì phèn và rửa trôi của các mùn bã hữu cơ từ bờ vào ao nuôi.

- Những cơn mưa đầu mùa dễ gây sốc tôm đang nuôi cần tăng cường mở quạt nước, bổ sung các chất tăng sức đề kháng, sử dụng chế phẩm vi sinh định kỳ giúp ổn định môi trường, hạn chế khí độc trong ao nuôi.

- Không bơm bùn đáy ao nuôi ra kênh rạch tự nhiên, đặc biệt là các ao nuôi tôm bị bệnh để tránh lây lan và gây ô nhiễm môi trường.

- Khi tôm nuôi có dấu hiệu bị nhiễm bệnh hoặc bị chết bất thường phải khai báo ngay cho Ban quản lý vùng nuôi, nhân viên Thú y xã, Ủy ban nhân dân xã hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để được hướng dẫn cách ly, xử lý dập dịch.

Ngoài ra, người nuôi tôm có thể theo dõi kết quả này trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Truyền thanh các xã, các cuộc họp BQLVN và kết quả quan trắc kỳ tới vào ngày 03/7/2020.

Trên đây là thông báo kết quả quan trắc môi trường ngày 17/6/2020 của Chi cục Thủy sản./.


Lượt người xem:  11
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn