Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 03/06/2020, 10:35
CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN
03/06/2020


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai​

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau​:​Mẫu số 01a; Mẫu s 01b.

Bước 3​

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: ​Mẫu s 01a; Mẫu s 01b; Mẫu s 02; Mẫu s 03; Mẫu s 04; Mẫu s 05; Mẫu số 06


DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT​Nội dung
Đường dẫn
IDanh mục thông tin công khai​  ​
1​
Văn bản quy phạm pháp luật​   Tải về    Chi tiết ​
2​
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên​   Tải về    Chi tiết
3​
Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước
+ Thủ tục hành chính - Mức 2​
   Tải về    Chi tiết
+ Thủ tục hành chính - Mức 3​
   Tải về    Chi tiết
​+ Thủ tục hành chính - Mức 4
Tải về    ​Chi tiết
4​
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật​
   
5​
Thông tin về dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ​  
​6
Thông tin quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện​​  
​7
Thông tin chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước​
​  
​8
Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng​ vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay
​   
​9
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc​   
​10
Báo cáo tài chính năm​  

11

Thông tin thống kê​

+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2017​

  

+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2018​

  
​+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2019
​   
​+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2020
​  
​12
​ ​
Thông tin về danh mục, kết quả chương trình, đề tài khoa học​

​+ Danh mục, kết quả chương trình, đề tài khoa học
  
​+ Các thông tin liên quan đến chương trình, đề tài khoa học
   
​13​Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên Cổng
​   Tải về    Chi tiết
II
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin​

1

Văn phòng Sở - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 26, Đường 3/2, Phường An Hội, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3822 101 - Fax: 0275 3825 601

Email: snn@bentre.gov.vn​

III

Biểu mẫu​

​1
Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân   Tải về    Mau_1a.docx
​2
Mu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp   Tải về    Mau_1b.docx
​3
Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin   Tải về    Mau_02.docx
​4
Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin   Tải về    Mau_03.docx
​5
Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin   Tải về    Mau_04.docx
​6
Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin   Tải về    Mau_05.docx
​7
Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận​   Tải về    Mau_06.docx

IV

​Chi phí tiếp cận thông tin​

​1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính​

   Tải về    Chi tiếtLượt người xem:  30
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn