Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông báo tuyển dụng
Thứ 5, Ngày 10/10/2019, 16:50
Về việc điều chỉnh kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) của người dự tuyển vào Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
10/10/2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-HĐXT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến nông về Phê duyệt điều chỉnh kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) đối với ứng viên dự tuyển vào Trung tâm Khuyến nông đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-HĐXT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về Phê duyệt điều chỉnh kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) đối với ứng viên dự tuyển vào Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre thông báo điều chỉnh kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của 02 đơn vị, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Khuyến nông:

Bổ sung 01 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Vòng 2 (phỏng vấn) vào vị trí hành chính tổng hợp: Nguyễn Giang Nam, sinh ngày 05/12/1994, quê quán xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, trình độ chuyên môn Đại học Luật, tin học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng anh trình độ B1.2.

Tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Vòng 2 tại vị trí Hành chính tổng hợp là 22 thí sinh.

2. Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

Bổ sung 01 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Vòng 2 (phỏng vấn) vào vị trí Kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm trồng trọt: Vỏ Thị Hoài Thi, sinh ngày 27/10/1995, quê quán xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, trình độ chuyên môn Đại học sinh học, tin học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng anh trình độ B1.2.

Tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Vòng 2 tại vị trí Kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm trồng trọt là 03 thí sinh.

Lý do điều chỉnh bổ sung: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp

nhận chứng chỉ tiếng anh Đại học Quốc gia - VNU EPT xếp loại B1.2 của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của Đại học Quốc gia, đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Lưu ý:

- Căn cứ Thông báo này, các thí sinh dự tuyển vào đơn vị nào thì tiến hành ôn tập theo các nội dung đã hướng dẫn tại Thông báo trước đó (đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở), cụ thể:

+ Thông báo số 2737/TB-SNN ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre về Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) của người dự tuyển vào Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

+ Thông báo số 2738/TB-SNN ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre về Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) của người dự tuyển vào Trung tâm Khuyến nông.

- Thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 2 được điều chỉnh như sau:

+ Trung tâm Khuyến nông: Vào ngày 28/10/2019, được tổ chức 01 ngày (buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 30, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30). Số lượng thí sinh được phân chia phỏng vấn như sau:

* Buổi sáng: 11 thí sinh, từ số thứ tự 01 - 11 (theo thứ tự trong danh sách đính kèm);

* Buổi chiều: 11 thí sinh, từ số thứ tự 12 - 22 (theo thứ tự trong danh sách đính kèm).

+ Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (không thay đổi thời gian tổ chức so với Thông báo trước đó): Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24/10/2019 (01 buổi). 

Trường hợp có thay đổi về thời gian tổ chức xét tuyển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có thông báo đến thí sinh ít nhất 02 ngày trước ngày xét tuyển.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển Vòng 2: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, số 26, đường 3/2, phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Mọi thông tin nêu tại Thông báo này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: Tải về    http://www.snnptnt.bentre.gov.vn và niêm yết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre thông báo đến các thí sinh được biết./.

Danh sách kèm theo

Tải về    DS sau dieu chinh.xlsx

Lượt người xem:  381
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn