Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông báo tuyển dụng
Thứ 2, Ngày 07/10/2019, 17:15
Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) của người dự tuyển vào Ban Quản lý Rừng phòng hộ và đặc dụng
07/10/2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-HĐXT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ và đặc dụng về Phê duyệt kết quả Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) đối với các ứng viên dự tuyển vào Ban Quản lý Rừng phòng hộ và đặc dụng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt,

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo danh sách đính kèm.

Lưu ý:

1. Đối với người dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 (Vòng phỏng vấn), tổng số có 03 thí sinh đủ điều kiện:

- Tiến hành ôn tập theo danh mục tài liệu do cơ quan tổ chức xét tuyển cung cấp (kèm theo).

- Thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 2: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24/10/2019 (01 buổi).

Trường hợp có thay đổi về thời gian tổ chức xét tuyển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có thông báo đến thí sinh ít nhất 02 ngày trước ngày xét tuyển.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển Vòng 2: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, số 26, đường 3/2, phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nhằm giúp thí sinh nắm được Nội quy, Quy chế kỳ xét tuyển viên chức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đính kèm theo các văn bản để thí sinh chủ động tìm hiểu và chuẩn bị tốt cho kỳ xét tuyển.

2. Đối với thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 (01 thí sinh), tiếp tục theo dõi thông tin tuyển dụng viên chức ở các kỳ tiếp theo trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Mọi thông tin nêu tại Thông báo này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: Tải về    http://www.snnptnt.bentre.gov.vn và niêm yết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre thông báo đến các thí sinh được biết./.

Danh sách, Tài liệu ôn tập kèm theo:

Tải về    Kết quả Vòng 1 BQL Rừng.xlsx

Tải về    QĐ số 1460 ngày 25.7.2014.pdf

Tải về    Tài liệu ôn tập BQL Rừng.doc

Quy chế tổ chức xét tuyển 

Tải về    QUY CHE TO CHUC XET TUYEN VIEN CHUC.pdf

Nội quy xét tuyển viên chức

Tải về    NOI QUY XET TUYEN.pdf


Lượt người xem:  252
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn