Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Quan trắc MT
Thứ 6, Ngày 30/08/2019, 14:30
Thông báo kết quả quan trắc môi trường (Đợt ngày 28/8/2019)
30/08/2019
Trong đợt thu có 15/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:

Stt

Điểm quan trắc

 

Chỉ tiêu quan trắc
Bệnh Đốm trắng (WSSV)

Độ trong

(cm)

NH3

(mg/l)

< 0,3

H2S

(mg/l)

< 0,05

Nhiệt độ (0C)

Độ mặn

()

pH

DO

(mg/l)

≥ 3,5

IHuyện Bình Đại05/14 mẫu       
01Vàm Vũng Luông(-)300,0030,00129,515,57,25,5
02Bến Thủ(-)350,0040,00229,510,57,45
03Rạch Thanh niên(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
04Rạch 30/4+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
05Kênh Mương Đào+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
06Rạch Cống Bể(-)300,00303020,57,46
07Rạch Bình Trung+200,0180,00730,51,57,15,5
08Rạch Kinh Ngang+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Mây(-)350,0020,00129,737,35
10Rạch Bình Thắng(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Thôn Phát+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bà Mụ(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
13Rạch Cả Nhỏ(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
14Rạch Sáu Chiếm(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
IIHuyện Ba Tri05/10 mẫu       
01Rạch Ba Tri(-)2300,00130,54,57,84,5
02Rạch Bà Bèo(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
03Rạch Bà Hiền(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
04Rạch Bắc Kỳ(-)2000,0013097,84,5
05Rạch Đường Tắc(-)2000,00130157,95
06Rạch Đường Chùa+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
07Rạch Xẻo Rạo+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
08Rạch Nò+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Rừng giá+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
10Rạch Tân Xuân+2500,0032997,74
IIIHuyện Thạnh Phú    05/11 mẫu       
01Vàm  Nước Chảy-An Thạnh(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
02Cầu Sắt-An Thuận+250,0030,00130,517,05
03Bến đò Cầu Ván(-)250,0020,0013027,65,5
04Rạch Vàm Rỗng(-)200,0020,01230,54,17,05,5
05Rạch Khâu Băng+250,0250,01331,56,17,65
06Rạch Khém Thuyền+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
07Bến Cầu Dây - An Điền(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
08Rạch An Bường lớn - Mỹ An(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Giồng Đậu - An Nhơn(-)(/)(/)

(/)

 

 

(/)(/)(/)(/)
10Rạch  Láng Cháy+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Vàm Hồ  - Giao Thạnh+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bến Đò Cây Me - Thạnh Hải(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)

Ghi chú:

(-): Mẫu không phát hiện thấy mầm bệnh.

+: Mẫu bị nhiễm bệnh.

(/): Không phân tích.

Qua kết quả quan trắc cho thấy tỷ lệ mẫu giáp xác tự nhiên phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng là 42,85% giảm với kỳ trước (61,11%). Cụ thể: huyện Bình Đại 35,71% giảm so với kỳ trước (78,57%), huyện Ba Tri 50% tăng so với kỳ trước (30%) và huyện Thạnh Phú 45,45% giảm so với kỳ trước (66,66%).

Nguồn nước trên các kênh, rạch tự nhiên có các thông số thủy lý, hóa tương đối phù hợp cho nuôi tôm biển.

3. Khuyến cáo    

Qua kết quả phân tích, bệnh đốm trắng xuất hiện ở các kênh rạch tự nhiên  giảm so với kỳ trước, người nuôi tôm cần chú ý:

- Tuyệt đối không được lấy nước trực tiếp vào ao nuôi từ các nguồn nước bị nhiễm bệnh đốm trắng.

- Định kỳ bổ sung vi sinh hữu ích nhằm ổn định mật độ tảo và màu nước ao. Thường xuyên theo dõi kiểm tra sức khỏe tôm nuôi, nên tăng cường bổ sung thêm Vitamin C, khoáng chất, … vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho tôm.

- Duy trì mực nước tối thiểu là 1,4 - 1,8m; kiểm tra các yếu tố môi trường nước ao nuôi trong ngưỡng thích hợp (pH: 7,5 - 8,5, độ kiềm ≥ 80 mg/lít, Oxy hòa tan ≥ 4 mg/l).

- Khi tôm nuôi có dấu hiệu bị nhiễm bệnh hoặc bị chết bất thường phải khai báo ngay cho Ban quản lý vùng nuôi, nhân viên Thú y xã, Ủy ban nhân dân xã hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để được hướng dẫn cách ly, xử lý dập dịch.

Ngoài ra, người nuôi tôm có thể theo dõi kết quả này trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Truyền thanh các xã, các cuộc họp BQLVN và kết quả quan trắc kỳ tới vào ngày 12/9/2019.

Trên đây là thông báo kết quả quan trắc môi trường ngày 28/8/2019 của Chi cục Thủy sản./.


Lượt người xem:  138
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn