Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
​Vui lòng tải file đính kèm bên dưới1777_TB_SNNPTNT_1172017.pdf 
 
​THÔNG BÁOVề việc tuyển dụng nhân viên làm việc củaBan Quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp Bến Tre Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng như sau:- Cần tuyển 01 nhân viên: Nam, tuổi đời không quá 35;- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học ngành nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt; phát triển nôn... 
 
VUI LÒNG XEM NỘI DUNG ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚIDanh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức​1387_TB_05_6_17.pdfQuyết định số 27 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Bến TreQuyet_dinh_TTKN.PDF 
 
VUI LÒNG TẢI VÀ XEM ​NỘI DUNG THÔNG BÁO KÈM THEO BÊN DƯỚI751_TB_07_4_17_201704100817238880.pdfMẫu số 1: Mau_01.docxMẫu số 2: Mau_02.docx 
 
​VUI LÒNG TẢI VÀ XEM FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI355_TB_22_02_17.pdf 
 
​VUI LÒNG TẢI FILE KẾT QUẢ ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI296_TB_15_02_17.pdf 
 
​VUI LÒNG TẢI VÀ XEM FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚIThongbaoKetXetTuyen (Dot 3-Chi cuc Thuy loi).pdf 
 
​VUI LÒNG XEM KẾT QUẢ FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚIThongBaoKetQuaTrungTuyen(Dot 1).PDF 
 
​Kết quả điểm xét tuyển (vui lòng tải và xem file đính kèm bên dưới)Thongbaoketquaxettuyen(dot2).PDF 
 
VUI LÒNG TẢI VÀ XEM KẾT QUẢ TRONG ​TỆP GẮN KÈM BÊN DƯỚISNN_tbkq_xet_tuyen_vc.pdf