Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông tin tuyên truyền
 
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TINBước 1Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai​Bước 2​Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau​:​Mẫu số 01a; Mẫu số 01b.Bước 3​Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liê... 
​QUỐC HỘI --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Luật số: 104/2016/QH13Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 LUẬTTIẾP CẬN THÔNG TINCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của ... 
 
 
Để thuận tiện cho tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo 
Bản tin Tuần dự báo nguồn nước từ ngày 08/05 đến ngày 15/05 năm 2020 vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
 
 
​ĐÍNH KÈM NỘI DUNG BẢN TIN NGUỒN CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAMVien KHTL Mien Nam_Ban tin Du bao Nguon nuoc_24.4.2020.pdf 
Từ ngày 10/4/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre thông báo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (có Danh mục TTHC mức độ 4 đính kèm)... 
 
 
Huyện Giồng Trôm (Bến Tre) có 2.115 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn heo là 84.400 con. Đàn heo tập trung nhiều nhất ở các xã gồm: Tân Lợi Thạnh, Tân Hào, Long Mỹ, Thuận Điền, Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Lương Phú, Hưng Phong, Phước Long, Lương Hòa, Hưng Lễ, các xã còn lại quy mô tổng đàn dưới 3.000 con.  
​NỘI DUNG CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH BẾN TRE5986_chi dao tinh.pdf 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn