Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo tuyển dụng
Căn cứ các Báo cáo kết quả xét tuyển viên chức Vòng 2 (Vòng phỏng vấn) của Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị... 
 
​Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-HĐXT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung t... 
 
​Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-HĐXT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quả... 
 
​Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-HĐXT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung t... 
 
​Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-HĐXT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung t... 
 
​Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-HĐXT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục... 
 
​Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-HĐXT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quả... 
 
 
​Ban Quản lý Cảng cá là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, địa chỉ: ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.  Hiện tại đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên làm việc tại Cảng cá Bình Đại như sau: 
Căn cứ Kế hoạch số 2002/KH-SNN ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau 
 
​THÍ SINH VUI LÒNG TẢI VÀ XEM FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI(CÓ KÈM ĐƠN PHÚC KHẢO TRONG FILE ĐÍNH KÈM)THONG_BAO_SO_17.pdf