Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo của Sở
 
Để thuận tiện cho tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo 
Từ ngày 10/4/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre thông báo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (có Danh mục TTHC mức độ 4 đính kèm)... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn