Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Quan trắc MT
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 12/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 02/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 08/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: 
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: 
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có:  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 08/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - /36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau: 
 
Trong đợt thu có: - 13/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 06/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 09/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
 
​ĐÍNH KÈM NỘI DUNG BẢN TIN NGUỒN CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAMVien KHTL Mien Nam_Ban tin Du bao Nguon nuoc_24.4.2020.pdf 
Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 13/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 00/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 13/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 19/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 01/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 18/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 18/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 0/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - /36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn