Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Kiểm dịch tôm giống
Trong đợt thu có 15/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau: 
 
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 09/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắc ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Bệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại 03 /14 mẫu       1Vàm Vũng Luông+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)2Bến Thủ(-)(/)(/)(/)... 
 
​Thực hiện chức năng quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, từ ngày 25 tháng 9 năm 2016 đến ngày 28 tháng 9 năm 2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm dịch giống tôm biển tại các trại sản xuất trong tỉnh theo đăng ký của cơ sở, kết quả cụ thể như sau:Tôm sú:Tên cơ sở/Chủ cơ sởCông ty TNHH Đầu tư Thủy sản Huy Thuận​​Địa chỉThừa Đức - Bình Đại​​Ngày kiểm dịch28/9/2016​​Ngày hết h... 
 
​Thực hiện chức năng quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm dịch giống tôm biển tại các trại sản xuất trong tỉnh theo đăng ký của cơ sở, kết quả cụ thể như sau:Tôm sú:Tên cơ sở/Chủ cơ sởCông ty TNHH Đầu tư Thủy sản Huy Thuận​​Địa chỉThừa Đức - Bình Đại​​Ngày kiểm dịch19/9/2016​​Ngày hết hạn25/9/2016​​Tổng cộng (con)1.40... 
 
​Thực hiện chức năng quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, từ ngày 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 30 tháng 8 năm 2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm dịch giống tôm biển tại các trại sản xuất trong tỉnh theo đăng ký của cơ sở, kết quả cụ thể như sau:Tôm chân trắng: Tên cơ sở/Chủ cơ sởCông ty TNHH MTV Việt Úc Bến Tre ​ ​Địa chỉBảo Thuận - Ba Tri ​ ​Ngày kiểm dịch29/8/2016 ... 
 
​Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 23/34 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, cụ thể như sau:  STT Điểm quan trắcChỉ tiêu quan trắc ​ ​ ​ ​ ​ ​​​Bệnh Đốm trắng(WSSV)Độ trong(cm)pHNhiệt độ(0C)H2S(mg/l)NH3(mg/l)Độ mặn(‰)IHuyện Bình Đại09/13 mẫu      1Vàm Vũng Luông+208,0290,0250,01152Bến Thủ+108,0290,0510,04163Rạch Giồng Kiến(-)(/)(/)(/)(/)... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn