Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNông Thôn Mới

 
Nông Thôn Mới
 
Trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng. Một xã xây dựng nông thôn mới phải có tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả... 
 
Ngày 29/04/2017, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách vinh dự tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. So với 5 năm trước diện mạo nơi đây có nhiều thay đổi vượt bậc: nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa kiên cố, sạch đẹp, đâu đâu cũng thấy không khí vui tươi, phấn khởi biểu lộ trên từng khuôn mặt của mỗi cán bộ và người dân nơi đây... 
 
Hiện nay, các hình thức tổ hợp tác (THT) và hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Bình Đại đang phát triển, thu hút sự tham gia của nhiều hộ nông dân, và đạt nhiều hiệu quả, góp phần giải quyết sản xuất nhỏ, manh mún với sản xuất hàng hoá lớn, phát triển đa dạng ngành nghề trong nông nghiệp, nông thôn, qua đó, thay đổi căn bản đời sống của các hộ dân trong THT và HTX. 
 
Sau một năm thực hiện chủ trương đồng khởi, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của Tỉnh ủy Bến Tre, Huyện ủy Chợ Lách, Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện đã phát động sâu rộng chủ trương này trong mọi tầng lớp thanh niên. Từ đó, đã tạo ra sức lan tỏa, xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp trong thanh niên nói riêng và cộng đồng nói chung... 
 
Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Giồng Trôm đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao... 
 
​ Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp được huyện Chợ Lách xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2013-2020. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, huyện Chợ Lách đã đạt được những thành công nhất định, p... 
 
Môi trường là tiêu chí số 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là tiêu chí khó có thể thực hiện ở nhiều địa phương và xã Phú Sơn huyện Chợ Lách cũng không ngoại lệ. Hiện nay xã đang dồn sức để thực hiện tiêu chí này phấn đấu cuối năm 2016 đạt xã nông thôn mới. 
 
Năng lực cán bộ được xem là thước đo cho chất lượng và tiến độ công việc mà người đó phụ trách. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, rất cần những người tài giỏi, nhạy bén, năng động, hiểu biết rõ chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để thực hiện công việc cũng như là những tuyên truyền viên giỏi, phát động phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng mạnh mẽ hơn. 
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Phú Sơn huyện Chợ Lách đang thay đổi từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng lên. Người người, nhà nhà tích cực hưởng ứng đóng góp đất đai, hoa màu, xây dựng cầu đường, trường, trạm; phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, .…  
 
Theo lộ trình xã Long Hòa, huyện Bình Đại, xây dựng thành công xã nông thôn mới trong quý IV/2016. Ngay thời điểm này, cả hệ thống chính trị của xã đang tích cực vào cuộc triển khai nhiều phần việc để sớm thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn