Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 08/06/2015, 02:24
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Sinh hoạt ngày pháp luật
08/06/2015
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Sinh hoạt ngày pháp luật

Theo định kỳ hàng tháng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều tổ chức sinh hoạt ngày Pháp luật. Nhằm phổ biến kịp thời các văn bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, góp phần giáo dục nâng cao kiến thức, hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Buổi sinh hoạt phổ biến “Ngày Pháp luật” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Buổi sinh hoạt phổ biến “Ngày Pháp luật” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể trong tháng 5 năm 2015 được sinh hoạt chuyên đề về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhà nước theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Chuyên đề được tập trung nội dung nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện trong quản lý, điều hành công việc. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nội quy, quy chế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về đạo đức-văn hóa giao tiếp, quy tắt ứng xử. Chịu trách nhiệm về thi hành nhiệm vụ, quyền ý kiến đề xuất, đóng góp, phê bình và tự phê bình. Cơ quan, đơn vị phải công khai đến cán bộ, công chức, viên chức được biết các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động…Việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, biệt phái, miễn nhiệm, bổ nhiệm... các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến với thủ trưởng về chủ trương, giải pháp thực hiện, tổ chức các phong trào, cải tiến tổ chức, lề lối làm việc…Thường xuyên tham gia giám sát, phản ánh thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan và tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Đây là chủ đề gần gủi, thực tế nhất trong hoạt động thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức cần được mọi người quán triệt thực hiện tại các cơ quan, đơn vị./.

Đỗ Văn Công

Lượt người xem:   312
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn