Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Trong đợt thu có: - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 05/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 14/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
 
​THÔNG BÁOVề việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn          Thực hiện Kế hoạch số 4441/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Phát triển nô... 
Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 00/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 14/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
Trong đợt thu có: - 07/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 10/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau: 
 
Trong đợt thu có: - 23/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 00/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - /35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau: 
 
Trong đợt thu có: - 06/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 02/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 12/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 02/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 08/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: 
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: 
 
 
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TINBước 1Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai​Bước 2​Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau​:​Mẫu số 01a; Mẫu số 01b.Bước 3​Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liê...