Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Lâm Nghiệp

Bảo vệ, phát triển rừng
Thứ 4, Ngày 23/03/2011, 00:00
Mục tiêu và giải pháp phát triển lâm nghiệp Bến Tre trong thời gian tới
23/03/2011
Theo dự báo của các nhà khoa học, Việt  Nam là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của biến đổi khí hậu và Bến Tre là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Việt Nam. Một trong những giải pháp quan trọng để giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu là phải trồng và bảo vệ rừng. Do vậy, Mục tiêu phát triển lâm nghiệp của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới là

Theo dự báo của các nhà khoa học, Việt  Nam là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của biến đổi khí hậu và Bến Tre là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Việt Nam. Một trong những giải pháp quan trọng để giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu là phải trồng và bảo vệ rừng. Do vậy, Mục tiêu phát triển lâm nghiệp của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới là:

Phải quản lý, sử dụng và phát triển rừng của tỉnh một cách bền vững theo hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Phải kết hợp bảo vệ, bảo tồn và phát triển với khai thác sử dụng rừng hợp lý; kết hợp chặt chẽ giữa trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, cải tạo, làm giàu rừng với bảo vệ diện tích rừng hiện có; kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp, ngư nghiệp và các ngành nghề nông thôn. Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh việc xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình.

Cụ thể là phải quản lý bảo vệ tốt 3.897 ha rừng hiện có, mỗi năm trồng mới thêm  khoảng 50- 100 ha rừng tập trung và 1 triệu cây phân tán. Góp phần nâng độ che của rừng từ 1,65 % lên 1,9 % diện tích tự nhiên của tỉnh và độ che phủ trong vùng quy hoạch lâm nghiệp từ 49,8% lên 56 % vào năm 2015. Đảm bảo cho lâm nghiệp đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân lâm nghiệp đồng thời cũng góp phần giữ vững an ninh quốc phòng vùng ven biển.

Để đạt được các mục tiêu trên cần phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là dân trong vùng quy hoạch lâm nghiệp về ý thức bảo vệ và phát triển rừng;

2. Nhanh chóng hoàn chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở đó xây dựng các dự án đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng cho thời gian tiếp theo, đặc biệt quan tâm đến vấn đề trồng rừng bảo vệ đê biển theo Quyết định 667của Thủ tướng Chính phủ;

3. Triển khai thực hiện triệt để công tác giao đất giao rừng theo đúng chủ trương của Nhà nước;

4. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khâu giống cây lâm nghiệp, khâu chăm sóc rừng để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của cây rừng;

5. Xây dựng các mô hình sản xuất lâm – ngư, lâm - nông có hiệu quả để cho dân học tập và nhân rộng;

6. Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp;

7. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lâm nghiệp nhất là những cán bộ trực tiếp ở vùng rừng;

8. Tiếp tục duy trì  thực hiện quy chế phối hợp các lực lượng: Công an – Quân đội – Kiểm lâm – Dân quân tự vệ…trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và quản lý lâm sản;

9. Tăng cường công tác pháp chế trong lĩnh vực lâm nghiệp, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, đặc biệt là phải cương quyết buộc các đối tượng vi phạm phải khắc phục lại hiện trạng rừng và đất rừng như ban đầu.

 
Trồng cây phân tán trên trục lộ giao thông.

Bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng, do vậy mọi người hãy cùng chung tay ra sức trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm bảo vệ cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn./.

 

Tiết Kim Chiêu - Sở NN và PTNT Bến Tre

Lượt người xem:  528
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn