Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksGiới thiệu chung

  
  
Sửa
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre1 
Chức năng-nhiệm vụ-Quyền hạn2 
Thông tin giao dịch3 
Bản đồ hành chánh4 
Đơn vị trực thuộc5 
Ban lãnh đạo6 
Sơ đồ tổ chức7 
Văn Phòng21 
Phòng Tổ chức - Cán bộ22 
Phòng Kế hoạch - Tài chính23 
Thanh tra Sở25 
Phòng Quản lý Xây dựng công trình 26 
Các đơn vị trực thuộc Sở27 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn