Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Diêm Nghiệp

Diêm dân và nghề muối
Thứ 2, Ngày 05/08/2013, 00:00
Thực trạng và các giải pháp nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp
05/08/2013
Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Bến tre chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các địa phương trong tỉnh xây dựng các mô hình sản xuất trên các lĩnh vực về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và thủy sản....

 

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Bến tre chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các địa phương trong tỉnh xây dựng các mô hình sản xuất trên các lĩnh vực về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và thủy sản. Nhiều mô hình đạt hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất một số cây trồng vật nuôi.

Một số địa phương đã hình thành những mô hình hợp tác mới, gắn kết các hộ nông dân thành các tổ liên kết, liên minh sản xuất thông qua các chương trình, dự án của tỉnh. Các mô hình liên minh sản xuất này bước đầu đã khẳng định là hướng đi đúng, nâng cao thu nhập cho nông dân như: Mô hình nuôi gà an toàn sinh học , mô hình cánh đồng mẩu lúa ở Ba tri, Giồng trôm , mô hình sản xuất ca cao chứng nhận , mô hình liên kết ,sơ chế ,tiêu thụ sản phẩm dừa ,mô hình sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình nuôi bò vổ béo mô hình sàn xuất giống nông hộ .Phát triển các mô hình lâm - ngư nghiệp (nuôi tôm-rừng) theo hình thức quảg canh hoặc quảng canh cải tiến.,Các mô hình nuôi tôm càng xanh mương vườn (theo hình thức liền canh liền cư), nuôi tôm-lúa, tôm-rừng được đánh giá có hiệu quả khá đang tiếp tục nhân rộng.......Các mô hình này ngoài hiệu quả về kinh tế, hoạt động của các liên kết sản xuất cũng mang lại hiệu quả xã hội trên nhiều mặt như tăng tính tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên xóa đói, giảm nghèo .

Qua thời gian triển khai thực hiện các mô hình trong sản xuất nông nghiệp chúng ta nhận thấy rằng  các loại mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều có xây dựng từng vùng, từng địa phương phù hợp với đất đai thổ nhưỡng, điều kiện nuôi trồng và đạt được một số kết quả như sau:

- Các mô hình đều có tác động tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương ,có sự thay đổi về chất từ các mô hình .

- Quá trình chuẩn bị kế hoạch, thực hiện đều  theo chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước, có sự tiếp cận, tham khảo nhu cầu, điều kiện nên được sự đồng thuận, ủng hộ từ địa phương và có tính khả thi, hiệu quả.

- Các giải pháp kỹ thuật trước khi chuyển giao, giới thiệu được chọn lọc, đánh giá kỹ nhằm bảo đảm sự phù hợp nên đã phát huy khá tốt về mặt hiệu quả và nhân rộng.

- Qui mô mô hình tuy không lớn, nhưng việc xác định đúng nhu cầu và lựa

chọn giải pháp phù hợp nên có tác động tích cực việc chuyển giao cho nông dân

Bên cạnh vẩn còn hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện nay :

- Chưa xây dựng đầy đủ các mô hình, ảnh hưởng tác động của các mô hình chưa mạnh, độ lan tỏa chưa nhanh và sâu rộng đối với nhu cầu của thực tiển sản xuất.

- Qui mô mô hình còn nhỏ, điều kiện duy trì liên tục chưa được đảm bảo nên tính thuyết phục, khả năng tạo sự chuyển biến làm theo chưa tốt

- Hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến về kết quả mô hình còn yếu, chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên liên tục, kịp thời

- Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật đôi khi còn bị giới hạn, đặc biệt là cơ giới hóa, sau thu hoạch, liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị.

Việc triển khai nhân rộng các loại mô hình trong thời gian qua  chưa được  bỡi các nguyên nhân như sau :Nông dân chưa quen với hình thức liên kết sản xuất dẩn đến họ và doanh nghiệp chưa có điểm chung ,  kinh phí đầu tư từ ngân sách ngày càng ít ,thị trường luôn biến động; tỉnh chưa có đầy đủ Doanh nghiệp tiêu thụ các ngành hàng nên ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của dân và khả năng nhân rộng của mô hình.

Diễn biến của biến đổi khí hậu, dịch hại, thiên tai, môi trường… ngày càng phức tạp,qui mô sản  xuất nhỏ,phân tán,thị trường luôn biến động; việc tiêu thụ sản phẩm không ổn định .Mô hình quy mô sản xuất hàng hóa chưa nhiều ,  mô hình GAP đem lại hiệu quả tăng chưa đáng kể so với người ngoài mô hình  Trình độ tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng đều, vận chuyển hàng hóa tốn kém, giá thành cao, qua nhiều trung gian, giá bán thấp, hiệu quả không cao. Vấn đề tổ chức sản xuất, quản lý chưa gắn chặt liên kết “4 nhà”, chưa phân chia rỏ hài hòa các lợi ích giữa các bên tham gia.

Một số giải pháp cần tập trung thời gian tới

Mặc dầu còn những hạn chế cần phải điều chỉnh, cải thiện về mặt: tổ chức, phương pháp, nội dung, hình thức; nhưng nhìn chung thời gian qua các mô hình cũng đã có những tác động tích cực vào sản xuất, tạo nên sự chuyển đổi về mặt nhận thức cũng như quá trình tổ chức sản xuất trong thực tiễn. Trước mắt cũng như về lâu dài, các mô hình trình diễn vẫn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong việc chuyển giao kỹ thuật và định hướng tổ chức sản xuất. Để mô hình đạt hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng tốt cần chú ý các giải pháp:

- Công tác thông tin tuyên truyền về các MH tốt phải được đầu tư đồng bộ hơn về mặt nội dung lẫn hình thức, đây là yếu tố có tác động rất lớn đối với việc nhân rộng.

- Cần nghiên cứu, khắc phục điều kiện sản xuất manh múng, nhỏ lẻ; có giải pháp xây dựng Tổ hợp tác tiến dần đến Hợp tác xã. , nâng cao năng lực  người đứng đầu các Tổ chức sản xuất tập thể; phân chia hài hòa các mối lợi ích để duy trì tổ chức liên kết. Cần xác định doanh nghiệp là đầu tàu, kéo theo “một chuổi” sản xuất đi theo;

- Cần có chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tối thiểu ban đầu, quy động nguồn vốn tin dụng, xây dựng thương hiệu…

- Cần có sự vận dụng kết hợp giữa chủ trương của Nhà nước, ngành Nông nghiệp gắn với nhu cầu và điều kiện ở địa phương trong việc xác định mục tiêu, nội dung MH

- Kinh phí cho việc xây dựng một MH mới cần duy trì: ổn định, đủ thời gian cần thiết để đủ điều kiện cho người dân tiếp cận kỹ thuật mới và thuyết phục cộng đồng.

- Qui mô đầu tư mô hình cần được nâng lên để sản phẩm thành hàng hóa, đặc biệt là trong điều kiện cần liên kết, tác động nhanh, tạo sự chuyển biến rõ trong sản xuất.

- Việc nhân rộng phụ thuộc rất lớn vào các địa phương, nơi trực tiếp tổ chức sản xuất. Để các MH nhân rộng tốt cần có chủ trương chính sách khuyến khích và phân công trách nhiệm cụ thể cho cả 4 nhà từ Nhà nước; ngoài ra phải cần cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ ND, các Tổ nghề nghiệp, Tổ hợp tác…vì đây là môi trường tốt để thông tin, tổ chức nhân rộng...

 

Phan Thị thu Sương

PGĐ Sở NN và PTNT

Lượt người xem:  23564
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn